Hệ thống cửa hàng

VPP Lê Hương

Địa chỉ: Kiot 40 + 42 Khu A tầng 1 Chợ Hà Đông, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội Mở cửa: 8h00 am - 22h00 pm Hotline: 0372939403 Email: lehuong202011@gmail.com